Slik bruker du et kameralinsen

 

1.

Se på linsens fat og finn fokusbryteren. En liten knapp skal tillate fotografen å endre objektivets evne til å fokuseres manuelt eller bruke kameraets autofokusfunksjon. Togglebryteren vil bli merket M eller MF for det manuelle fokusalternativet og A, AF eller AUTO for autofokus.

2.

Finn det smale roterende båndet på fatet av linsen. Dette er fokuseringsringen når bryteren er satt til manuelt å fokusere linsen. Bruk hånden din til å rotere dette bandet, for å fokusere bildet. Når bildet er klart, trykker du på lukkerknappen for å fange bildet. Bytt bryteren til autofokus, og linsen vil fokusere ved å trykke utløserknappen lett, halvveis ned og deretter helt ned for å ta bildet.

3.

Finn det bredeste roterende båndet på linsens fat. Dette vil bare bli funnet på zoomobjektiver med flere brennviddealternativer. Ved å rotere dette bredbåndet kan du endre synsvinkelen sett gjennom kameraet og objektivet. Et mindre antall vil gi en bredere synsvinkel. Et større tall er en smalere synsvinkel, noe som gjør at motivet vises 'zoomet inn'. Eksempler på en vidvinkelobjektiv vil inkludere 17 mm, 22 mm eller 24 mm. En tele eller lengre linse kan ha en rekkevidde på 70 mm, 200 mm eller til og med 300 mm.

4.

Se på enden eller fatet på linsen for å finne informasjon om linsen, inkludert fokusområde, maksimal blenderinnstilling og filterstørrelse. Filterstørrelsen vil være nær et symbol på en sirkel med en linje gjennom den. Vanlige filterstørrelser varierer fra 52mm til 77mm. Et eksempel på linseinformasjon kan se slik ut: 17-35 f2.8-3.5. Dette indikerer at linsen er et vidvinkelzoomobjektiv med brennvidder på mellom 17 mm og 35 mm. På den brede enden av objektivet åpner blenderåpningen for f2.8 og når objektivet zoomes til en smalere 35 mm, åpnes objektivåpningen bredest til en blender på f3.5. Dette gjør at fotografen vet at dette objektivet er et godt valg for vidvinkelfotografering, når du trenger en stor bred visning i rammen. Dette er ikke et godt alternativ for nærbilder.

Alle SLR-film (single lens reflex) og digitale kameraer krever at objektivet festes til kamerahuset for å fungere. Selv om hvert objektiv er unikt i sin evne, er det noen få nøkkelfunksjoner på hvert objektiv som hver fotograf trenger å være kjent med for å få skarpe bilder, bruke linsen til full kapasitet tilgjengelig og vet hvilken størrelse filtre vil fungere med objektivet.