Slik konverterer du strøm til spenning

 

1.

Definer variablene dine. P er mengden strøm i en krets, målt i watt. Jeg er mengden ampere i kretsen, og E er energimåling i volt.

2.

Koble variablene til Ohms lov: P = IE.

3.

Løs for at E skal oppdage antall volt i en krets.

Elektriske strømmer måles i amperes, noe som er et uttrykk for hvor raskt elektrisitet beveger seg gjennom en gjenstand og er omtrent like i hvilken hastighet en elv løper. Volt er et mål på hvor mye energi som blir flyttet, og i vannmetaforen, tilsvarer en gallon per sekundsmåling. Fordi forsterkere og volt måle to helt forskjellige konsepter, er det umulig å konvertere ett tall til det andre. Hvis du vet hvor mange watt blir produsert med konstant strømstyrke, kan du imidlertid beregne antall volt som brukes.