Slik måler du termisk ledningsevne av væsker

 

1.

Klargjør prøvene. Samle eller bland prøver som skal testes. Klargjør en destillert vannprøve som kontrollprøve. Tillat alle prøver å likevekt til samme temperatur før begynnelsen.

2. Opprett en varmeledningsmålerens basislinje i henhold til produsentens retningslinjer. Still meter til Watts per meter per Kelvin.

3. Måler termisk konduktans av hver prøve ved å nedsenke elektroden i hver. Etter hver måling vaskes elektroden med destillert vann og tørkes tørke med kluter.

Termisk ledningsevne beskriver evnen til et materiale til å lede varme. Ifølge HyperFysikk utføres varme gjennom en væske ved omrøring av molekyler. Varmekilden øker molekylære kollisjoner i nærheten. Disse raskere bevegelige molekylene smadrer inn i nærliggende molekyler, øker bevegelsen og utstråler varmeenergi i prosessen. Termisk ledningsevne rapporteres som Watts per meter per grader Kelvin. Derfor er det et mål på mengden energi overført (Watts) per avstand (meter) per temperatur (grader Kelvin).