Topografisk kart Marginal informasjon

 

Skala

Skalaen ligger i bunnen av et topografisk kart. På et USGS-kart er skalaen gitt i føtter og seksjoner av en kilometer og kilometer.

Koordinater

Skalaen 1: 24.000 viser og et område på 7,5 minutter med både breddegrad og lengdegrad, som er merket i marginene. Vanligvis inneholder margenene også koordinater for universell transversal Mercator (UTM) i meter for å finne steder. Nord Bunnmargenen viser også magnetisk og grid (sant) nord. Deklinering av magnetisk nord er viktig informasjon for kompass orientering.

Konturintervall

Konturintervall, høydeforskjellen mellom linjer, er gitt i bunnmarginen. På kartkartet 1: 24.000 er konturintervallene vanligvis ti meter.

Kartnavn

USGS merker at topografiske kart vanligvis kalles av den mest kjente egenskapen på kartet. Navnet kan bli funnet i topp- og bunnmarginene.

Datakortfunksjoner

Topografiske kart viser husplasseringer og andre funksjoner. Denne informasjonen, sammen med utgivelsesdatoen som skrives ut i margene, bidrar til å spore utviklingen gjennom tid. De 1: 24.000-skalaer, publisert av United States Geological Survey (USGS), er de vanlige topografiske kartene. Marginene inneholder viktig informasjon som er viktig når du leser kartet.

aarrss.com Copyright © ALL RIGHTS RESERVED.

aarrss.com Copyright © ALL RIGHTS RESERVED.