Vanntrykksfakta

 

Definisjon

Vanntrykk er definert av American Heritage Dictionary som trykket på et tidspunkt i et fluid.

Typer

Vanntrykk finnes i to hovedtyper: åpne systemer og lukkede systemer. Eksempler på åpne systemer er trykket som eksisterer på ulike dybder i elver, dammer, innsjøer, reservoarer eller hav. Et eksempel på et lukket system er vannrørene som leverer vann fra en vannkilde til ditt hjem.

Åpen systemfunksjon

Et åpent system, som en innsjø eller et hav, utøver trykk på grunn av tyngdekraften av Jorden på vannet. Når en dykker svømmer lengre og lenger vekk fra overflaten, øker vekten av den mengden vann, noe som skaper vanntrykk. Denne typen vanntrykk kalles også hydrostatisk trykk.

Lukket systemfunksjon

I et lukket system er vanntrykket et resultat av tyngdekraftens trekk fra et vanntårn eller et reservoar som er i høyere høyde enn ditt hjem. Vannet fra tanken eller reservoaret blir tvunget i rør med vannvekten som skyver ned på den. Når en person åpner kranen, presser vannet fra vannet fra vanntanken eller reservoaret vannet ut i en bekk .

Fun Fact

Forskere beregner vanntrykk ved å dele tyngdekraften på vannet i pund av området i kvadratmeter i vannet. Vanntrykk er rett og slett vekten av vannet dividert med det aktuelle området av vann. Denne beregningen gjelder for en dykker så mye som det gjelder et reservoar som tilfører en kran i en persons kjøkken.