Kobber Vs. Sølv ledningsevne

 

Ledningsevne

Elektrisk ledningsevne er målet for hvor godt elektrisk strøm strømmer gjennom et materiale. Det er målt i enheter av siemens per meter.

Kobberledningsevne

Ledningsevnen av glødet kobber er 59 x 10 ^ 6 siemens / meter. Motstanden til en 24 gauge kobbertråd 1000 meter lang ved romtemperatur vil være ca 26 ohm.

Sølv ledningsevne

Ledningsevnen til sølv er ca 7 prosent høyere enn for kobber, eller 63 x 10 ^ 6 siemens / meter. En sølv 24-meter, 1000 fot lang ledning ville måle rundt 24 ohm.

Kobber bruker

Fordi ledningsevnen er den nest høyeste av noe metall og kostnaden er lav, ser kobber seg i de fleste ledninger, kontakter, trykte kretsfolier og tilhørende elektriske deler.

Sølvbruk

Sølvs høyere ledningsevne og kostnad gjør det til et nisjeprodukt. Den brukes som ledning og lodding i spesialisert lydelektronikk. Det store flertallet av elektrisk ledning er laget av kobber. Kobberens elektriske ledningsevne er veldig høy, selv om sølv er høyere. Sølvkostnaden holder det ut av de fleste elektronikkutstyr, men det ser det ut til bruk i noen avanserte, krevende applikasjoner.