Utløp av regnskog Jord

 

Jordtype

Regnskoggulv er hovedsakelig sammensatt av laterittjord, ifølge Pamela J.W. Gore of Georgia Perimeter College.

Regn

Selv om organisk materiale hele tiden forfaller på regnskogens gulv og etterfyller det øverste jordlaget med næringsstoffer, forårsaker tunge regner utløp av næringsstoffer.

Elements of Laterite Soil

Laterittjord, som genereres når basaltvikter, inneholder få andre elementer enn jern og aluminiumoksider.

Oppdrett

Når hektar med regnskog ryddes og omdannes til jordbruksland, går jordens tilstand fra dårlig til verre. Skogens avfallende bakdeksel, en gang en kilde til noen næringsstoffer, er borte, og jorden blir snart tørr og svært vanskelig.

Rainforest Preservation

Rainforests er mangfoldige, men delikate økosystemer. Bevare deres helse og deres bidrag til planeten betyr å begrense menneskelig forstyrrelse i deres jord, deres baldakiner og alt i mellom. Selv om regnskoger støtter et rikt utvalg av plante- og dyrearter, er deres jord ganske dårlig. Kraftig og konstant nedbør utmerker næringsstoffer fra jorda, og oppdrett kan ødelegge jorda enda lenger.