Slik beregner du den mekaniske fordelen av et skråplan

 

1.

Mål lengden på hellingen til det skråplanet. Hellingen til det skråplanet er trekantens hypotenuse dannet av den horisontale siden og den vertikale siden av det skrånende planet når det ses fra siden.

2.

Mål endehøyde av det skrånende planet. Sørg for å bruke samme måleenhet for både lengden på skråningen og høyden.

3.

Del lengden på skråningen med høyden til det skråplanet til bestemme den mekaniske fordelen (MA = helling / høyde). For eksempel ville et skråplan med en helling på 10 meter og en høyde på 2 meter gi en mekanisk fordel på 5 (10/2 = 5).

Et skråplan er en type enkel maskin som består av en skråning mellom to punkter, for eksempel en rampe. Siden arbeidet er lik kraft tider avstand, endrer avstanden over hvilken en kraft påføres skaper en proporsjonal endring i kraften mens arbeidsmengden forblir konstant (ignorerer friksjon). Det skråplanet tillater en mindre kraft å påføres over en større horisontal avstand for å frembringe samme forandring i vertikal avstand som uten det skrånende planet. Denne forandringen og avstanden er kjent som den mekaniske fordelen. I et skråplan er formelen for mekanisk fordel lengden på skråningen dividert med høyden på det skråplanet (mekanisk fordel = skrålengde / høyde).