Høyde Vs. Barometrisk trykk

 

Identifikasjon

Barometertrykk, som avtar med høyde, rapporteres av National Weather Service. Det er målt som tommer kvikksølv på overflaten, og i millibarer eller hektopascaler, oppe.

Geografi

Under 2000 til 3000 fot faller lufttrykket 1 tommers kvikksølv for hver 1000 fot forsterkning i høyde, mens høydemåler er korrigert med 1 millibar for hver 8 meter høy forsterkning.

Målinger

Gjennomsnittlig lufttrykk på sjønivå er 29,92 tommer kvikksølv og 1013 hektopascaler og ved 3.000 fot faller til 26,82 tommer / 700 hektopascal. På et fly på 35 000 fot er det henholdsvis lavt 7,04 / 5,6.

Forskning

Måleverdier på standardatmosfærebordet er basert på matematiske formler, som har vist seg å være nær ballong- og flymålinger på forskjellige høyder.

Effekter

Mange mennesker opplever ubehag eller smerte i ørene når de reiser på en rask heis eller på et fly. Dette er på grunn av effekten av raske lufttrykkendringer på menneskekroppen. Barometrisk trykk er forårsaket av luftvekten som presser ned på jorden. Det er direkte relatert til luftens tetthet, som påvirkes av temperatur og høyde over bakken. Bortsett fra værstandsendringer, endres barometertrykket i henhold til hvor mye luft er over hvor trykket måles.