Hvorfor skal vi beskytte truede manater?

 

Manatees spiser akvatisk vegetasjon

En enkelt manatee vil spise over 100 pounds vannlevende vegetasjon om dagen. Uten manatee, kan det opprinnelige vannet bli overvokst med planter.

Manatees Process Vegetation

Det som går inn må komme ut. Den vegetasjon som fordøyes og utvises av manater, befrukter det lokale vannet, noe som hjelper andre planter til å vokse.

Et økosystem uten manater

Vegetasjonenes overvekst og mangel på befruktning kan ha ødeleggende virkninger for både mennesker og andre arter . Båter kan bli sammenflettet i plantene, og endringen økosystemet vil gjøre overlevelse vanskelig for andre dyrearter.

Sikkerhet

For å beskytte manatees må båtene kjøre sakte gjennom manatee-habitatet. Dette bidrar også til å holde vannveiene trygge for mennesker og andre akvatiske dyr.

Økonomi

Manater er fascinerende skapninger. Tusenvis av mennesker reiser til Florida hvert år for å se dem, og det bidrar til å støtte lokaløkonomien. Den vestindiske manatee (Trichechus manatus) er oppført på listen over truede arter i USA. Den finnes i kystvannet og elvene i det sørøstlige USA og i Karibia. Beskyttelse av manatee gjør mer enn bare å redde en art - det beskytter også økosystemet der manatee lever.