Hvordan bruker planteceller lys?

 

Fotosyntese

Fotosyntese tar lysenergien fra solen, sammen med karbondioksid og vann trukket fra jorda og gjennom bladene, og omdanner det til sukker og oksygen. Klorofyll, en grønn kjemikalie i planteceller, gjør denne konverteringen mulig.

Fotoner

Lys inneholder fotoner. I naturlig sollys blir fotoner utsendt i farger som mennesker kan se, så vel som infrarød og ultrafiolett lys, som vi ikke kan.

Blått lys

Nyoppsprutede frøplanter, blader og stengler vokser best om våren og sommeren når de får mer blått lys.

Rødt lys

Når det er på tide at plantene begynner å produsere frukt, som vanligvis er høst, trenger de lys i den røde delen av spekteret.

Grønt lys

Planter absorberer ikke grønt lys. I stedet reflekterer de dette lyset tilbake, derfor ser planter seg grønt på oss.

Lysbryter

Etter hvert som dagene forlenger, utløser den økende mengden lys blomstringsprosessen til å begynne. Blader og stilker har vev som kalles apikale meristemer i sine ender. Disse endrer seg til blomstermerkene, som kan produsere blomster, når den modne plantens 'lysbryter' setter prosessen i gang.

(Ressurs) Planteceller bruker kunstig lys eller sollys i fotosyntese. Dette er hvordan planter, som er selvbærende organismer, lager og lagrer mat. Planter trenger forskjellige farger og mengder lys på forskjellige stadier av deres livssykluser.