Definer varmeledningsevne

 

Ledning

Ledning overfører varme gjennom et stoff gjennom de interne aktivitetene til molekylene.

Termiske ledere

Stoffer med høy termisk ledningsevne er termiske ledere. Metaller har karakteristisk høy termisk ledningsevne.

Termiske isolatorer

Stoffer med lav varmeledningsevne er termiske isolatorer. Disse har en tendens til å være nonmetallic.

Gassledning

Gasspartikler fører varme gjennom kollisjoner med andre gasspartikler. Gassene har derfor lav varmeledningsevne på grunn av deres lave tetthet.

Ledning i metalliske faste stoffer

Varmeprodusering er ganske lett gjennom metalliske faste stoffer på grunn av mobiliteten av deres elektroner.

Ledning i ikke-metalliske faste stoffer

Ikke-metalliske faste stoffer består av gitter som vibrerer når varme utføres. Gitterstrukturen virker mot varmeledning. Termisk (varme) ledningsevne måler et stoffs evne til å lede varme. Man kan vurdere konduktivitet for å være enkel med hvilken varme vil reise gjennom stoffet.