Hva er meningen med ekte tall?

 

Real Numbers

Omfanget av ekte tall spenner over hele tall, brøker og decimaler. Reelle tall kan til og med inkludere beregnede tall som firkantede røtter og verdien av pi.

Uendelig sett

Selv om hvert reelt tall regnes for å være endelig i verdi, anses settet av alle reelle tall som uendelig. Det betyr at vi ikke vet hvor mange reelle tall som finnes.

Negativer og null

Reelle tall består av både positive og negative verdier, samt tallet null. Så for hvert positivt tall som er avledet, er det er et tilsvarende negativt tall.

Operasjoner

Virkelig antall operasjoner inkluderer tillegg, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon og eksponering.

Visualisering av ekte tall

Et ekte tall forklares noen ganger som et hvilket som helst punkt på et linje eller et hvilket som helst punkt på et fly. Selvfølgelig må man gi tallverdien til tallet fra det visuelle perspektivet, men dette kan gjøres med brøker eller hele intervaller. Reelle tall er noen form for tall som kan knyttes til en faktisk numerisk verdi, inkludert null og negativt tall. Dette er i kontrast til imaginære tall, som er det motsatte av reelle tall.