Naturkalamiske effekter på økosystemet

 

Brann

Noen økosystemer er tilpasset å brann, som det er New Jersey-furu-barre økosystem, hvor stigpine er avhengig av varme fra branner for å åpne sine kjegler og frigjøre frø.

Vind

Vind, hvis det er tungt nok, kan rydde opp og topple trær, noe som gir mer lys inn og eksponerer mineraljord til frøene av såkalte pionerplanter.

Flom

Sterk strømning, spesielt med sterke strømmer, kan oppveie og vaske bort vegetasjon og jord. I etterkjøp danner pionerarter av planter rot og starter en rekke trinn tilbake mot klimaks.

Tørke

En alvorlig, vedvarende tørke kan stresse og til og med drepe vegetasjonen. I motsetning til brann eller flom, kan den døde vegetasjonen bli på plass. Men økosystemet er fortsatt satt tilbake til et tidligere suksessfase.

Dyr

Siden næringsmiddelkjeden eller matbanen i stor grad dikterer at dyr er avhengige av planter, dyreliv --- inkludert små, urvertebrede dyr og til og med mikrobielle dyr --- er også berørt av naturkatastrofer. Det er en naturlig prosess i økologi som kalles suksess. Økologisk suksess er utviklingen av et naturlig samfunn av organismer fra det som kalles pionerfasen til klimaksfasen. Naturkatastrofer har en tendens til å sette et økosystem tilbake fra et klimaks eller nær-climax-scenen til pionerfasen.