Slik bruker du en 480-120 trinn ned transformator

 

1.

Slå av 480-volts kilden. Hvis du ikke kan slå av kilden, må du kontakte en kvalifisert elektriker for å arbeide med ledninger.

2.

Installer transformatoren på et sted som er egnet for å koble til strømkilden og strømmen linje inn i brukeranlegget. Ikke prøv å koble en transformator som ikke er solid på plass.

3.

Trekk transformatoren fra 480-volts kilden til transformatoren. Se transformator tegning for tilkoblingsdetaljer og bruk ledning og tilkobling av maskinvare som passer for den aktuelle transformatoren og dens plassering. Transformatorstørrelsen avhenger av total effekt.

4.

Dra sekundæret til belastningskretsene. Du bør bare koble utgangen til et hovedbryterpanel for videre distribusjon. Du kan også trenge å koble gjennom et målerpanel.

5.

Koble til jordingskriteriene dine per spesifikke transformator og applikasjonskrav. Hvis du ikke kjenner disse kravene, kan du kontakte noen som gjør det. Ukorrekt installert jording kan være dødelig.

Bruk bare strøm til transformatoren etter at du har bestemt alle ledninger og jording detaljer er riktig og trygt installert.

Tips og advarsler

  • Kvalifiserte kraftbedriftsingeniører lager vanligvis detaljene for 480 volt transformatorinstallasjon, inkludert spesifikk maskinvare , ledningsstørrelser og jordingsdetaljer. Forsøk på å legge ut en transformatorinstallasjon eller ledningsplan uten å konsultere en kvalifisert ingeniør er ekstremt farlig.
  • Transformatorer at spenningen fra 480 volt til 120 volt fremstår for det meste på et elektrisk selskaps utstyr, enten på en stolpe eller i et transformatorhus. De fleste transformatorer stiger 480 ned til 240 for vanlig husholdningsbruk. Bruken av 120 volt ville være for en svært liten installasjon, for eksempel et rekreasjonsområde eller en liten bedrift. Ikke forsøk å koble til et kraftselskaps utstyr. Tilkobling av en 480 volt transformator krever spesifikk kunnskap om elektrisitet og hvordan du installerer og bruker maskinvare og verktøy på riktig måte.