Hvorfor trenger vi fuglehus?

 

Formål

Hus gir nesting fugler trygt ly for å legge egg og heve fledglings. Hus er også et middel til beskyttende fugler fra tøffe værforhold når de ikke hevder unge fugler.

Habitat

Etter hvert som menneskelig befolkning vokser og nye utviklinger bygges, blir fugler tvunget fra deres naturlige habitater. Fuglehus er en erstatning for trær og andre naturlige strukturer hvor fugler en gang har nestet.

Mulighet

Mange fuglearter har ikke mulighet til å lage egne hus eller reir og stole på rotting trær, hull laget av speil og menneskeskapte fuglhus som ly.

Predators

Mennesker kan montere fuglhus med et øye for å holde rovdyr unna fugler som tar ly i dem. Dette er vanligvis ikke tilfellet i naturlige miljøer.

Revival

Noen fuglearter som ble nesten decimert av menneskelig utvikling, som blåbær, trives igjen med den utbredt bruk av fuglhus bygget for å passe dem. Montering fugl hus rundt gården kan gi timer med glede for fuglekikkere og fugleinteresserte. Fuglhus tilbyr også fordeler for de fjærede skapningene selv.