Hvorfor poper ballonger når de kommer i en varm bil?

 

Funksjoner

Kinetisk energi er bevegelsesenergi. Temperatur måler den gjennomsnittlige kinetiske energien til molekyler eller atomer i en substans. I faste stoffer vibrerer atomer og molekyler på plass, men i en gassmolekyl flyver i alle retninger. Når de kolliderer med andre gjenstander, utøver de kraft; denne kraften føles som press. Luften i ballongen utøver press på veggene, og luften i bilen utøver også trykk på ballongveggene.

Funksjon

Den ideelle gassloven er en god tilnærming for de fleste gasser som består av små molekyler som oppleve svake intermolekylære krefter. Loven beskriver en ideell gass som bruker følgende ligning: PV = nRT, hvor P er trykk, V er volum, n er antall mol gass, R er en konstant og T er temperatur. Når ballongen hviler på baksiden av en varm bil, øker temperaturen på luften gradvis. Når en side av ligningen (T) øker, må den andre siden øke også, slik at produktet av trykk x volumet øker.

Effekter

Når trykket i ballongen øker, utøver luften mer kraft på veggene og de utvides for å imøtekomme den ekspanderende luften. Til slutt er ekspansjonen slik at ballongens vegger strekkes for tynn og ballongen dukker opp. Ballonger er oppblåsbare konvolutter fulle av luft. Som alle andre gasser varierer volumet og trykket i en gitt masse luft med temperaturen. Når du plasserer en ballong i en varm bil, øker temperaturen i luften i ballongen.