Hva er funksjonene til et sammensatt lysmikroskop?

 

Funksjoner

Et sammensatt lysmikroskop har alltid minst to linser, objektivet og okularet. Okularet fokuserer lys fra prøven for å danne et forstørret reelt bilde --- som forskjellig fra et virtuelt bilde --- som så vises gjennom mikroskopets okular.

Funksjon

Funksjonen til et sammensatt lys Mikroskop er å forstørre et ekstremt lite objekt. Hvis du kunne bringe et objekt så nær øyet som du ville, ville du ikke ha et mikroskop. Men ifølge 'Fysikk for forskere og ingeniører' kan det menneskelige øyet ikke fokusere riktig på objekter som er mye nærmere enn 25 centimeter . Derfor er det behov for mikroskop for å forstørre objekter for små for øynene våre.

Overvejelser

De kraftigste lysmikroskopene kan forstørre opptil 1000 ganger. Viktigere enn forstørrelsen er imidlertid løsningsmakten, eller den minste avstanden som to punkter i prøven kan skilles fra og fremdeles vises separat i det forstørrede bildet. Lysmikroskoper kan ikke løse detaljer som er mindre enn diffraksjonsgrensen, omtrent 200 nanometer. Å se finere detaljer krever bruk av et elektronmikroskop da elektroner har en mindre bølgelengde enn synlig lys. De fleste celler og bakterier er altfor små for å bli sett med det blotte øye. For å studere og beskrive dem, bruker biologer et mikroskop. Sammensatte lysmikroskop fokuserer synlige lysstråler for å danne et forstørret, reelt bilde.