Hva er en halogen-inneholdende forbindelse?

 

Hva er et halogen

Et halogen er et svært reaktivt element funnet i Gruppe VIIA det periodiske elementtabellen. Halogenene som finnes i kjemiske forbindelser er fluor (F), klor (Cl), brom (Br) og jod (I).

Halogenholdige forbindelser

En kjemisk forbindelse er et stoff laget av molekyler atomer) av mer enn ett element. Ethvert molekyl som inneholder et halogen kan kalles en halogenholdig forbindelse.

Halider (halogensalter)

Et halogenid- eller halogensalt er et stoff laget av halogenioner (halogenatomer med ekstra elektroner og et nett ladning av -1) og positivt ladede ioner (kationer). Halider kan dannes med metaller og de fleste ikke-metaller.

Halogen syrer (hydrogenhalogenider)

En hydrogenion kombinert med en halogenion danner et hydrogenhalogenid. Når det blir oppløst i vann, blir et hydrogenhalogenid en type syre kalt en hydrohalinsyre;

Organiske halogenforbindelser

En organisk forbindelse er en forbindelse laget av kjeder og / eller ringer av karbonatomer forbundet med kovalente bindinger. Halogener finnes i mange organiske forbindelser, som typisk erstatter et hydrogenatom. I motsetning til andre halogenholdige forbindelser er halogenatomer ikke ioner i organiske halogenforbindelser. Finn ut hvilke typer halogenholdige forbindelser i kjemi.