Slik konverterer du en meter til en fot

 

1.

Konverter en meter til en hage. USA og andre land har definert verftet som lik 0,9144 meter siden 1. juli 1959. Derfor er det nøyaktig 1 / 0,9144 meter i en meter.

2.

Beregn føtter fra meter. En hage er definert som tre meter, så det er akkurat 3 / 0,9144 meter i en meter.

3.

Konverter meter til føtter ved å multiplisere en avstand i meter med nøyaktig 3 / 0,9144 å få den avstanden i føttene. Verdien 3 / 0.9144 er lik omtrent 3,28, så det er ca. 3,28 fot i en meter.

Meteren er den internasjonale lengdenhet som definert av det internasjonale system av enheter (SI). Denne organisasjonen definerer nå måleren som den avstanden som lyset reiser i ledig plass i 1 299 792 458 av et sekund. Den internasjonale foten er en lengde i flere systemer, inkludert USAs vanlige enheter.