Hvordan finne radien til et sylindrisk objekt

 

Fra sylinderomkretslengde

1.

Ta en tråd og pakk den tett rundt den sylindriske gjenstanden, men unngå trådstrekning. Marker punktet på tråden som tilsvarer en full vikling rundt objektet.

2.

Mål lengden på tråden fra begynnelsen til merket med metrisk linjalen for å få lengden på omkretsen. For eksempel si omkretslengden 24,5 centimeter.

3.

Del omkretslengden med 6.2832 for å beregne radiusen til det sylindriske objektet. I dette eksempelet er radiusen = 24,5 / 6.2832 = 3.9 centimeter.

Fra sylindervolumet

1.

Fyll ut den oppgraderte sylinderen med 50 til 100 milliliter vann. Merk at den oppgraderte sylinderen er glasset som brukes til å måle væskevolumet og ikke forveksles med det sylindriske objektet i spørsmålet.

2.

Les nøyaktig vannvolumet ved å det ferdige merket på sylinder skalaen. Skriv ned volumverdien, for eksempel 95 milliliter. En milliliter er lik 1 kubikkcentimeter.

3.

Legg objektet forsiktig inn i den oppgraderte sylinderen. Vannet vil stige. Merk at objektet må være helt dekket med vann.

4.

Les vannvolumet på nytt nivå og skriv ned verdien; for eksempel 137 milliliter.

Trekk det første vannvolumet (trinn 2) fra det endelige volumet (trinn 4) for å beregne volumet av det sylindriske objektet. I vårt eksempel er objektets volum 42 (137-95) kubikkcentimeter.

6.

Mål lengden (høyden) på den sylindriske gjenstanden med metrisk linjal. For eksempel er lengden 8,2 cm.

7.

Del objektvolumet med 3,1416 og objektlengden. Ta deretter kvadratroten av kvotienten for å beregne radiusen til det sylindriske objektet. I vårt eksempel er radiusen = sqrt (42 cm ^ 3 / (3,1416 x 8,2 cm)) = 1,28 cm.

En sylinder er et tredimensjonalt solid geometrisk objekt som har to sirkler som topp og bunn. Avstanden fra topp til bunn er referert til som sylinderlengde eller høyde. Sylinderradiusen er avstanden fra sirkelsenteret til sylinderbasis til grensen. Praktisk sett er det vanskelig å bestemme den nøyaktige posisjonen til senteret, og derfor kan ikke direkte måling av sylinderradius være nøyaktig. Radien kan imidlertid beregnes ut fra andre sylinderegenskaper, som en omkretslengde eller et volum som kan måles nøyaktig.