Truede dyr i Malawi

 

Typer

Ifølge International Union for Conservation of Nature (IUCN) betyr 'sårbar' at antallet av en art faller og bør overvåkes. 'Endangered' betyr at tallene har falt betydelig, 50 prosent over tre generasjoner. Og 'kritisk truet' betyr at utryddelse er sannsynlig fordi tallene har blitt redusert med 80 prosent.

Betydning

Den svarte nukleoen er kritisk truet; Malawi er hjemsted for 10 av de resterende 2500 svarte rhinos igjen over hele verden. Den eneste arten som er klassifisert av IUCN som truet i Malawi, er den ville hunden, lycaon pictus.

Årsaker

Årsaken til nedgangen av den svarte neshornen er poaching for hornet. Den ville hunden lider av tap av habitat og sykdom.

Betraktninger

I dyrelivsreservater ser væpnede vakter svart rhinos; utrygge poachers har vært kjent for å drepe en vakt for å få tilgang til en rhinoceros.

Potensiell

De truede arter av Malawi er en frivillig organisasjon dedikert til sporing og beskyttelse av Malawis dyr. De sporer for tiden den svarte rhino, bøffel, eland, zebra, Lichtenstein 's hartebeest og roan og sable antelopes. Malawi, som ligger i Sørøst-Afrika, er hjem for mange truede arter, mest kritisk de svarte neshornene. Mange frivillige organisasjoner og viltflyktninger teller og bevarer Malawis dyrepopulasjoner.