Hvordan fungerer elektriske sveiseobjektiver?

 

Infrarød og ultrafiolett stråling

Like bak det beskyttende laget av linsen, finnes det et infrarødt / ultrafiolett lysfilter som blokkerer alt innkommende lys som ikke er i det synlige spektret. Dette inkluderer IR-A, -B og -C-båndene samt UV-A, -B og -C-båndene. Disse filtrene er 100 prosent faste og alltid på, uavhengig av mengden innkommende lys. Bak dette laget er det flytende krystalldisplayfilter.

Væskekrystalldisplay

Elektriske sveiselinser er avhengig av en teknologi som kalles 'automatisk mørkningsfiltre' eller ADF. En kompleks, flerskiktsstruktur, en ADF styrer intensiteten til sveisebuer med flytende krystaller. 'Flytende krystall' refererer til en forbindelse som viser egenskapene til et krystallinsk faststoff og en væske samtidig. I utgangspunktet, mens flytende krystaller har de repeterende atommønstrene som karakteriserer en krystall, strømmer partiklene fritt frem og tilbake som en væske.

Når elektrisk spenning påføres dette lag, trekker de flytende krystallene straks inn i strammere og mer jevn orientering. Jo høyere spenningsnivået, desto strammere retningen.

ADFer bruker en spesiell type type materiale kjent som en vridd nematic (TN) flytende krystallskjermer (LCD). På grunn av deres design har TN-LCD-apparater et ganske tett atommønster i jordtilstand (dvs. ingen elektrisk spenning). Når hjelmen er slått på 'På', blir en negativ spenning påført TN-LCD, som 'tvinge' partiklene til en mer åpen tilstand. Hvis hjelmen plutselig virker feil, går den tilbake til en halv mørk skygge i stedet for å utsette sveiseren for bueens fullstendig raseri.

Når hjelmens sensorer oppdager en plutselig tilstrømning av lys (f.eks. antenner lysbuen), signaliserer de det interne kretsløpet for å bruke en forhåndsbestemt mengde positiv spenning til TN-LCD, forårsaker For å forklare hvordan vridningen av TN-LCD molekylmønstre styrer mengden lys som når øynene, la oss ta en rask omkjøring og utforske hvordan 'polarisert lys' virker .

Hva er 'polarisert' lys?

Lys ('stråling') er en fascinerende form for energi fordi den har både egenskapene til en partikkel og en bølge. 'Bølge' -aspektet av lys er et todimensjonalt, periodisk mønster med en bestemt bølgelengde, frekvens og amplitude. Fordi bølger er todimensjonale, kan de orientere seg i hvilken retning som helst i den tredje dimensjonen. For eksempel, når en lysbølge beveger seg over en overflate, kan dens 2-dimensjonale tverrsnitt løpe parallelt, vinkelrett eller en annen vinkel mot overflaten. Normalt kommer synlige lysbølger fra en enkeltkilde har en blanding av rotasjonsvinkler. Når innkommende lys passerer gjennom TN-LCD, vri materialet imidlertid ut / ut de utgående bølgene inn i et lite utvalg av rotasjonsvinkler. Denne justeringen av bølgevinkelen kalles 'polarisering' av en lyskilde Jo større vridningen er, desto større er vinkelen og omvendt.

Polariserende filtre

Lyset polarisert av TN-LCD-filteret passerer så gjennom en serie av tre polariserende filtre. Disse polariseringsfiltrene har en spesiell optisk struktur som gjør at de kan bøye lyset polarisert til en bestemt vinkel. Jo tettere TN-LCD-mønsteret er, desto større er prosentandelen av utgående synlige lysbølger som vil ha målbøyningsvinkelen. Dette resulterer i mindre lys som trenger inn i polariseringsfiltrene. br />
Finall Ja, det trygge dimmede lyset når øynene, slik at sveiseren ser sitt arbeidsområde uten å brenne hans retina.