Hvordan Beregn Moment of Inertia av en firkantet tallerken for rotasjon

 

1.

Vei platen på en skala eller oppnå massen av platen andre steder. For eksempel er platenes masse 1,3 kg.

2.

Mål siden av platen eller få denne dimensjonen andre steder. For eksempel er siden av platen 30 cm eller 0,3 m.

3.

Beregn platen av platens sidelengde og multipliser produktet med massen av platen. I vårt eksempel er 0,3 mx 0,3 mx 1,3 kg = 0,177 kg m ^ 2.

4.

Hvis rotasjonsaksen går gjennom platensenteret, del opp verdien i trinn 3 med seks for å beregne momentet av tröghet. I vårt eksempel er det 0.117 / 6 = 0.0195 kg m ^ 2.

Hvis rotasjonsaksen går akse langs platekanten, divisjon verdien oppnådd i trinn 3 med tre for å beregne momentet av treghet. I vårt eksempel er det 0,177 / 3 = 0,039 kg m ^ 2.

Moment of inertia er motstanden til et objekt for å endre rotasjonshastigheten. Moment of inertia har samme funksjon for rotasjonsbevegelsen som masse gjør i lineær bevegelse. Moment av treghet av en firkantet tallerken avhenger av dens masse, dimensjonene og rotasjonspunktet. Spesielt kan rotasjonsaksen enten gå gjennom platensenteret eller langs platekanten.