Min plastbeholder har ingen resirkuleringsnummer på det: Hva er det laget av?

 

Hva tallene betyr

Gjenvinningstrekanten er en generisk kode som er satt på av en produsent. Tallene 1 til 7 er spesifikke. De identifiserer typen plast og hvordan den ble laget, enten ved mugg eller ved å blåse. Noen prosesser for å lage flasker med mugg, tving plasten gjennom en prosess som gjør at den ikke kan resirkuleres.

En flaske med ingen nummer

Hvis en beholder ikke har noe symbol, kan det ikke gjenvinnes. Det kan være laget av en resirkulerbar plast, men uten nummer, er opprinnelsen ukjent. Noe er bare resirkulerbart dersom det er et selskap som er villig til å bruke det til å lage et nytt produkt. Hvis flasken ikke har et nummer, kan det bli brukt eller kastet bort, men ikke resirkulert, i henhold til online-ressursen Un-Bottled Planet.

Plast

Det tar hundrevis av år å få en plastflaske til å dekomponere i en deponi. Følg retningslinjene i ditt samfunn for gjenvinning. Resirkuler rene flasker med lokket fjernet. Lokkene kan være laget av en annen type plast. En plastbeholder uten resirkuleringsnummer på den er laget av plast som ikke er merket av produsenten. Standard triangulært resirkuleringssymbol oppfordrer deg til å resirkulere, men forteller ikke om beholderen faktisk er resirkulerbar. Tallet inne i symbolet identifiserer den spesifikke typen plast det er laget av.