Rollen av kovalente bindinger i nukleinsyrer

 

Kovalens

I en kovalent binding deler to atomer et par elektroner mellom dem. Et hydrogenatom, H2, er en kovalent binding. I tillegg er karbon-karbondioksid funnet i slike organiske forbindelser som etanol, metanol og benzen. Ioniske bindinger I ioniske bindinger overfører elektroner helt mellom atomer, etterlater en med negativ ladning (det mangler et elektron) og en med positiv ladning (den har fått en elektron). Natriumklorid (Na + Cl-) er et eksempel. Kovalente bindinger er langt sterkere enn ionbindinger.

Nukleinsyrer

Nukleinsyred DNA har blitt sammenlignet med glidelås: Den har to lange halvdeler laget av fire nukleotider - adenin, tymin, guanin og cytosin. Nukleotidene gjentar og blandes for en unik DNA-kode.

Ester Bonds

DNA-molekyler har to typer kovalente bindinger. Den første er mellom nukleotidene på halvparten av helixen. Disse 'esterbindingene' er kovalente karbon-oksygen-karbon (COC) bindinger.

Hydrogenbindinger

Den andre er kovalente hydrogenbindinger, som danner mellom nukleotidene på hver side av helixen.
Nei ioniske bindinger er tilstede; Dermed er DNA en meget stabil forbindelse. Deoksyribonukleinsyre, eller DNA, er et langt og komplekst molekyl, men en stabil en, holdt sammen av kovalente bindinger - delingen av elektroner mellom atomer for å danne en stabil helhet.

aarrss.com Copyright © ALL RIGHTS RESERVED.

aarrss.com Copyright © ALL RIGHTS RESERVED.