Hvordan skrive en quatern

 

Stanza 1

Skriv linje 1 med åtte stavelser.

2.

Skriv linje 2 med åtte stavelser

Skriv linje 3 med åtte stavelser.

4.

Skriv linje 4 med åtte stavelser.

Stanza 2

Skriv linje 5 med åtte stavelser.

2.

Gjenta linje 1 fra Stanza 1, trinn 1.

Skriv linje 7 med åtte stavelser.

4.

Skriv linje 8 med åtte stavelser

Stanza 3

1.

Skriv linje 9 med åtte stavelser.

2.

Skriv linje 10 med åtte stavelser.

3.

Gjenta linje 1 fra Stanza 1, trinn 1.

4.

Skriv linje 12 med åtte stavelser.

Stanza 4

1.

Skriv linje 13 med åtte stavelser.

2.

Skriv linje 14 med åtte stavelser.

3.

Skriv linje 15 med åtte stavelser.

4.

Gjenta linje 1 fra Stanza 1, trinn 1.

Kvateren er en fransk form for poesi, som består av fire stanser av fire linjer hver. Hver linje består av åtte stavelser (tetrameter). Hver stanza har en refrain som gjentas en linje lavere i hver etterfølgende stanza. Det er ikke satt rimskjema.