Hvordan tegne en matweb

 

1.

Identifiser organismer som finnes i økosystemet du vil representere.

2.

Skriv navnene til de primære produsentene nederst nivå av matbanen; Disse er vanligvis planter og / eller bakterier.

3. På neste nivå skriver du navnene til primære forbrukere eller plantelevende planter som spiser plantemateriale.

4.

Over de primære forbrukerne, identifiser sekundære forbrukere, eller karnivorer; Disse organismene spiser herbivorer.

Det øverste nivået består av tertiære forbrukere, som er rovdyr som spiser andre rovdyr.

6.

p>

Ta med et bilde av hver organisme som er representert i matbanen ved siden av navnet.

7.

Tegn en pil fra hver rovdyr til byttet sitt, sørg for at piler indikerer riktig retning av energistrømmen.

En matkjede er en lineær avbildning av en bane av matforbruk. En matbane er en mer kompleks representasjon av energistrømmen til et økosystem, som viser en gruppe av flere sammenhengende matkjeder. Økologi og miljøbiologi instruktører spør ofte elevene å tegne matbanen for et gitt system. Nøkkelen til å tegne en vellykket matweb ligger i å forstå forholdet mellom deltakerne i et økosystem.