Hvordan forurenser papp?

 

Forurensninger fra pappproduksjon

Kartongproduksjon produserer de fleste forurensningene knyttet til papp. Når dette produktet er laget, blir trærne kuttet ned og omgjort til en masse som skaper svoveldioksidutslipp. Svoveldioksid oppløses i vanndamp og slippes ut i atmosfæren, hvor det går sammen med andre gasser for å lage sulfater. Når for mange er i luften, kan sulfater være skadelige for mennesker og deres miljø.

Forurensende stoffer fra eksisterende kartong

Eksisterende papp er biologisk nedbrytbart og inneholder ingen giftige komponenter, noe som gjør det trygt å kaste bort. Det er imidlertid viktig å huske på hva som skjer med papp etter at den er kastet bort. Kartong som er flyttet til deponier, tar opp plass i mange år til det bryter helt ned. Kartong som er forbrent gir utslipp av karbondioksid og andre forurensninger i atmosfæren. Disse drivhusgassene kan bidra til klimaendringer, ifølge USAs miljøvernbyrå.

Redusere kartongbasert forurensning

Den beste måten å redusere kartongbasert forurensning på er å resirkulere kartongprodukter, enten ved å gjenbruke dem på hjemme eller bryte dem ned og ta dem til et resirkuleringssenter. Rene, tørre bølgepappeprodukter kan resirkuleres til nye pappsposter. Denne prosessen gir en meget liten mengde forurensninger i forhold til å lage ny papp.