Hva er forskjellen mellom NADH og NADPH?

 

Funksjon

NADH og NADPH fungerer som elektronbærere. Når NAD + og NADP + godtar en hydridion (H-), aksepterer de to elektroner og en proton. De kan senere donere hydridjonen til andre molekyler, og frigjøre energi i prosessen. NADH og NADPH er reduserte former for NAD + og NADP +, noe som betyr at de har blitt 'redusert' ved å få elektroner.

Funksjoner

Forskjellen mellom NADH og NADPH i form av sammensetning og struktur er en enkelt fosfatgruppe. Både NADH og NADPH består av to nukleotider (en nitrogenholdig base bundet til et fem karbon sukker og en fosfatgruppe) bundet av deres fosfatgrupper; hvor en av nukleotidene inneholder en adeninbase (samme adenin som du finner i DNA) og den andre inneholder en nikotinamidbase. Den eneste forskjellen er en fosfatgruppe knyttet til 2-karbon i fem-karbon-sukker av adenosin-nukleotidet. NADPH har en fosfatgruppe festet til sin 2 'karbon mens NADH ikke.

Funksjon

Mens dette strukturell forskjell kan virke trivial, det gjør en stor forskjell når det gjelder funksjonen av begge molekyler. NADH deltar i katabolske reaksjoner, reaksjoner som bryter ned molekyler for å frigjøre energi, mens NADPH deltar i anabole reaksjoner, reaksjoner som forbruker energi for å bygge opp eller syntetisere større molekyler. Fosfatgruppen gjør det mulig for enzymer i celler å fortelle den ene forbindelsen fra hverandre. NADH er best kjent for sin rolle i cellulær respirasjon, mens NADPH er spesielt viktig ved fotosyntese. Nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD +) og nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat (NADP +) er organiske forbindelser som spiller viktige roller i metabolsk biokjemi. De reduserte former av disse molekylene er NADH og NADPH.