Hvorfor farges papiret?

 

Hva er farge

For å forstå hva som gjør fargen på papir falme, må vi først forstå hvilken farge som er. Lyset vises som forskjellige farger avhengig av lysets bølgelengde. Synlig lys opptar bølgelengder på 0,7 til 0,4 mikrometer med rød i den ene enden og fiolett på den andre. Hvit lys er faktisk lett med alle fargene sammen. Hvis vi ser et objekt som blått, er det fordi når det hvite lyset treffer det, absorberer objektet alle de andre farger, og bare det blå lyset reflekteres tilbake.

Hvordan er papirfarget?

Farge legges til papir ved å legge farger eller andre kjemiske forbindelser til papiret som absorberer alle lysfargene bortsett fra ønsket farge. En grønn fargestoff absorberer alle farger unntatt grønn, lilla absorberer alle farger unntatt lilla og svart absorberer alle farger.

Hvorfor farges fargene?

Noen ganger når sollyset rammer kjemikaliene, blir de endret til andre kjemikalier som ikke reflekterer farge på samme måte som de originale kjemikaliene gjorde. Jo lengre papiret er i Sollyset, jo mer av kjemikaliene vil bli endret, og jo mindre papiret vil gjenspeile de riktige fargene. Dermed farger papirets farge.