Hva er en Gauss Meter?

 

Historie

I 1833 oppfant Carl Friedrich Gauss det første instrumentet for å måle magnetfelter. Hans tidlige magnetometer besto av en stangmagnet suspendert i midair av en streng. Mens den angav retningen av magnetfeltet, tilbød det bare et ufattelig mål på styrken.

Moderne Gaussmåler

Den moderne Gaussmåleren kommer i to varianter; skalarmålere, som måler bare størrelsen på et gitt punkt, og vektormålere, som også angir retningen til feltet.

Hall-effektmåler

Den mest vanlige Gaussmåleren er avhengig av Hall-effekten, som er en målbar spenning som produseres når et magnetfelt krysser en elektrisk strøm . Hvis strømmen forblir den samme, gir en liten forandring i magnetfeltet en tilsvarende og forutsigbar endring i spenningen.

Fluxgate-målere

En annen vanlig Gauss-meter, kjent som fluxgate-måleren, måler magnetfeltet sammen en gitt retning. Hovedmekanismen er to nåværende sløyfer koblet gjennom induksjon. Når en vekselstrøm blir matet inn i den første spolen genererer den et magnetfelt som produserer en lik, men motsatt strøm i den andre spolen. Imidlertid, i nærvær av et eksternt magnetfelt, vil strømmen indusert i den andre sløyfen avvike fra inngangsstrømmen på en måte som er forutsigbar. Flere fluxgate-målere kan brukes til å bestemme retningsegenskaper.

Proton Meter

Proton-precessionmagnetometern, eller proton Gauss-meteren, bruker atommagnetisk resonans - tendensen til atomer til å absorbere og avgir magnetisk og elektromagnetisk energi. Styrken av magnetfeltet kan måles med frekvensen av atomutkoblingen. Proton Gauss meter er en av de mest nøyaktige måtene å måle et magnetfelt på. Gauss meter måler styrken av magnetfeltene. Mens noen bare måler feltets størrelse, måler andre også retningen. Programmer spenner fra å finne skipsvrak for å måle solvind.