Vanlige edderkopper i Virginia

 

Barnespindel

Barnespinnene er ganske små (3/4 av en tomme) og spiser på små insekter. De bruker deres web for å pakke inn de insekter de fanger.

Wolf Spider

Wolf edderkopper har en brunaktig hud og finnes i åpne felt i hele Virginia. De er også svært vanlige å finne i boliger, spesielt på mørke steder som skap eller kjellere.

Black Widow Spider

Den svarte enke edderkoppen er et nattlig insekt som finnes i hele Virginia. Den bruker et veldig sterkt nevrotoksin som kan alvorlig skade mennesker som er bitt.

Grasspider

Gressspindelen er en av de vanligste Virginia-edderkoppene. Det skaper et ark med bånd i en trakt, der det gjemmer seg og venter på at insekter blir fanget på utsiden.

Hoppespindel

Som navnet antyder, er hoppespindelen kjent for å hoppe over 40 ganger lengden på kroppen. Det finnes i hele skog og hager i Virginia. Edderkopper er en type skumle crawly critter som kommer på mange menneskers nerver. De fleste edderkopper er ikke farlige, og i noen situasjoner kan de faktisk være fordelaktige. I Virginia er det tretten forskjellige slags edderkopper. Fem er de vanligste artene som finnes i staten.