Om natriumacetat

 

Funksjon

Natriumacetat brukes av tekstilindustrien for å nøytralisere surt avfall. Det er også det som gir eddik og salt smak. Det er også brukt i varmeputer eller håndvarmere.

Funksjoner

Natriumacetat har en molekylformel av C2H3NaO2, som består av karbon, hydrogen, natrium og oksygen.

Identifikasjon

Natriumacetat er en hvit eller fargeløs krystallinsk forbindelse. Det er luktfritt og kommer i pulverform.

Betraktninger

En løsning av natriumacetat og eddiksyre kan brukes som buffer for å opprettholde en konstant pH-nivå. Den brukes som buffer i petroleumsproduksjon, bore mudder, matbeskyttelser og galvanisering.

Advarsel

Siden natriumacetat er et kjemikalie, ta visse forholdsregler når du arbeider med det. Hvis kjemikaliet kommer i kontakt med hud eller øyne, skyll straks eller flush området for ca. 15 minutter. Kaldt vann kan brukes. Bruk såpe og vann på huden, og gni med en mykgjørende etterpå. Se lege ved irritasjon.
Hvis det tas opp, fremkall ikke brekninger med mindre det er rettet av en lege . Natriumacetat er et billig kjemikalie som kan produseres hjemme fra husholdningskjemikalier. Det produseres også av industrielle selskaper for en rekke formål. Det er ikke den mest giftige kjemikalien der ute, men man bør fortsatt være forsiktig når man håndterer eller produserer natriumacetat.