Hvordan lagres kjerneenergi?

 

Radioaktive nedbrytningsbatterier

Strengt tatt kan ikke kjernekraft lagres i konvensjonell forstand. Dette skyldes at en kjernefysjonsreaktors elektrisitet brukes og forbrukes på samme måte som energien fra andre kraftverk. Forbrukerne kan bruke strømmen til å lade batterier, men i direkte forstand brukes strømmen så snart den er opprettet. Det er imidlertid en form for kjernekraft som noen ganger kalles for et 'radioaktivt henfaldsbatteri' eller 'atombatteri'. Disse bruker egenskapene til forfall av bestemte radioaktive elementer for å generere elektrisitet. Med hensyn til hvordan de brukes, de faller et sted mellom kjemiske batterier, brenselceller og elektriske generatorer, og kan derfor betraktes som en måte å 'lagre' kjernekraft på. Det er to dokumenterte design for disse enhetene.

Plutonium, karium og strontium er de mest brukte elementene i atombatteri-design. Disse elementene har fordelen av å ha sterk energiproduksjon gjennom henfall, kombinert med lange nyttige halveringstider. Det skal bemerkes at plutonium som brukes til atombatterier er en ustabil isotop som er ubrukelig som drivstoffkilde for atomvåpen.

Termiske omformere

Dette designet har en varm elektrode og en kul elektrode med et medium av cesium-damp mellom dem. Designet krever ikke nødvendigvis radioaktive elementer i bruk, men bruker ofte dem til varmelektroden. Forfallet genererer varme, som aktiverer ionene i cesiumdampen og skaper den elektriske strømmen. Disse enhetene har vært brukt som kraftkilder for forskjellige romfartøy siden 1960-tallet, og eksperimentering med dem pågår.

Radio-optisk termoelektrisk generator

Mer vanlig i romfartøystillatelser enn termisk omformer er radioisotop termoelektrisk generator ( eller RTG). Radioaktivt henfall genererer varme, som passerer over termoelementer. Et termoelement er et knutepunkt mellom to forskjellige typer metall, som utnytter temperaturforskjellen for å generere elektrisitet.