Bruk av vanlige elektriske symboler

  Vanlige elektriske symboler tar kompleks elektrisk informasjon og kondenserer den til ikoner som formidler mening til alle som er trent til å tolke dem. Enkelt sagt, symbolene består av et språk som gjør det mulig for elektrikere å inspisere forventede resultater før de gjør arbeidet, gjøre jobben raskere og krysse eller endre det arbeidet hvis det skulle oppstå et problem. Utdanning, maskiner og bygninger bruker alle elektriske symboler for å fremskynde oppgavene.

Utdanning

Hvis elektriske symboler er et eget språk, er utdannelse det første stedet å lete etter. Fra grunnleggende vitenskapsklasser som har studenter som gjør en enkel krets for å mestre elektrikerbaner som dykker dypt inn i hvordan symbolene fungerer sammen, blir symbolene undervist som en måte å kommunisere komplekse ideer på i kortskrift. Studentene lærer betydningen bak symbolene, og lærer å bruke disse symbolene selv for å formidle mening.

Maskiner

Vi bruker en bemerkelsesverdig rekke elektriske og elektroniske enheter i disse dager, noe som gjør felles elektriske symboler viktige for å møte etterspørselen . På samlebåndet følger maskiner og menneskelige arbeidere symbolene for å bygge alt fra datamaskiner til radioer. Hvis en maskin ikke fungerer, kan teknikere igjen henvise til symbolene for å demontere, reparere og gjenoppbygge maskinene våre. Alle som er direkte involvert i hvordan komponentene fungerer sammen, forstår symbolets felles språk, noe som gjør hverandres arbeid lettere.

Blueprints

Selv om våre maskiner er absolutt komplekse, er de vanligvis ikke i samme skala som hele bygninger. Symboler tar opp langt mindre plass på en tegning enn lange forklaringer på kabelbaner, og de tillater en elektriker å gjøre nødvendige endringer på papir før du setter hull i vegger eller løpende ledninger. Symboler på tegninger er en måte å gå tilbake for å se hele bilde, redusere de endelige kostnadene og fremskynde de endelige resultatene. Det er også en måte for elektrikere å jobbe med arkitekter og andre eksperter involvert i prosjektet samtidig uten å kreve samme dybde for forståelse fra hver person.