Hvem fant matrices?

 

Hvem fant ut matrices?

Matrisen var ikke 'oppfunnet' per se. I stedet bidro flere matematikere til sin teori og praksis.

James Joseph Sylvester

James Joseph Sylvester, en britisk matematiker, er en bidragsyter til matrices. Han var professor ved Johns Hopkins University samt i Oxford. Arthur Cayley, en britisk advokat og matematiker som tilbrakte den største delen av barndommen i St. Petersburg, Russland, bidro til teorien med Sylvester, som var en venn. William Rowan Hamilton William Rowan Hamilton, en fysiker, astronom og matematiker, bidro til mange områder av algebra, ikke bare matteorientering. Han var også glad i poesi, språk og filosofi. Sammen med Arthur Cayley la han til Cayley-Hamilton Theorem om kvadratmatriser.

Hvordan deres bidrag er koblet

Sylvester ble interessert i arbeidet med Cayley i slutten av 1840-tallet og tidlig på 1850-tallet. Han oppdaget diskriminanten av en cubed likning i 1851. Han brukte det for å studere høyere krefter av ligninger i matriser. Cayley lærte om matriser mens han deltok på en av Hamiltons forelesninger i Dublin, og senere skapte de begge sin Cayley-Hamilton-setning. Matriser brukes ofte i algebra for å løse lange ligninger. Variablene, som x og y, blir tatt bort, og de resulterende tallene er organisert i rader og kolonner for å danne et firkantet eller rektangulært rutenett av tall. Disse tallene beregnes da for å løse problemet enklere.