Slik konverterer du føtter til målere

 

Slik konverterer du føtter til målere

1.

Del 1200 med 3,937. Resultatet, 0.3048, er den delen av en meter som er lik en US Survey Foot som definert av National Institute of Standards (tidligere National Bureau of Standards).

2.

Del 3,937 med 1200. Denne formelen er gjensidig av formelen som brukes av National Institute of Standards for å bestemme lengden på en US Survey Foot og gir resultatet 3.28, hvilket er antall meter i en meter.

3. < / p>

Merk at resultatet, 0.3048006, er desimaldelen av en meter som oppfyller definisjonen av en amerikansk undersøkelsesfot. Måleren som definert av US Survey Foot er 39,37 tommer.

4.

Konverter føttene til målere ved å multiplisere antall føtter med 0.3048006, desimaldelen av en meter som er lik en undersøkelsesfot. For eksempel å uttrykke 4 fot som meter, multipliser 4 x 0,3048006.

5.

Ta opp resultatet, 1.2192024, som antall meter i 4 fot.

Tips og advarsler

  • En rekke enkle freeware dataprogrammer er tilgjengelige for å fullføre konverteringen fra meter til meter.
  • Legend tilskriver mange opprinnelser til målet kjent som 'foten'. 'Standard' foten de fleste i USA vet i dag er 12 inches i lengde. Denne standarden ble strengt definert i USA 1. juli 1959, da US Survey Foot ble vedtatt av U.S. National Bureau of Standards som nettopp 1200/3937 av en meter.