Vanlige bruksområder av solenergi

 

Oppvarmingspooler

Den største bruken av solenergi i USA er solvarmeanlegg.

Oppvarming varmtvann

Solvarmeanlegg kan generere varmt vann for boliger og bedrifter. Ifølge Solar Energy Industries Association, i Kina har 10 prosent boliger solvarmeanlegg.

Oppvarming Bygninger

Solenergi oppvarmer passivt bygninger gjennom designfunksjoner som sørvendte vinduer og fliser som absorberer varme i løpet av dagen og utstrål det om natten. Solar energi aktiverer aktivt bygninger med væske eller luftbaserte systemer for å fordele varmen.

Generering av strømstrøm (DC)

Fotovoltaceller absorberer noen av fotonene i sollys og produserer den energien som trengs for å generere likestrøm . Denne strømmen kan drive små enheter som mobiltelefoner, MP3-spillere og bærbare datamaskiner.

Generering av vekselstrøm (AC) Strøm

Sollys kan konsentreres for å generere varme som brukes til å snu vann til damp og drive turbiner for å generere elektrisitet. Denne strømmen kan legges til elnettet og brukes til å drive hjem, bedrifter og fabrikker. Solenergi er en fornybar og ren energikilde som kan omdannes direkte til varme (termisk energi) og indirekte til elektrisitet. USA oppfordrer bruken av solenergi ved å støtte forskning og gi skattekreditter.