Grant for kunst og litteratur

  Kunstnere og forfattere kan når som helst søke om tilskudd i karriere. Noen tilskudd støtter individuelle kunstneres prosjekter eller manuskripter, mens andre kan støtte reise til utstillinger og oppholdsmuligheter eller samfunnsbaserte opplæringsprosjekter. Nasjonale, statslige og lokale kunstorganisasjoner er viktige finansieringskilder for kunstnere, og private stiftelser støtter også kunsten. h2> Offentlige tilskudd Nasjonalt legat for kunst, samt statlige og lokale kunstråd, støtte kunstnere ved å finansiere den offentlige presentasjonen av kunst og litteratur, gi stipend til enkeltpersoner, igangsette kunstverk for offentlige bygninger og utnevne poets laureate . Publisert prosa og poesi forfattere er kvalifisert for National Endowment For the Arts 'Creative Writing fellesskap, en pris på $25.000. Skribent og humorist Garrison Keillor mottok et tilskudd fra National Endowment for the Arts tidlig i sin karriere.


nea.gov/grants/apply/Lit/index.html < h2> Private Foundations Mange private stiftelser støtter opprettelsen av nye kunstverk. Pollock-Krasner Foundation tildeler stipend til visuelle kunstnere som viser ekte økonomisk behov og en fullført arbeidsform. Det er ingen frist, men søkere må sende en søknadspakke bestående av et følgebrev, curriculum vitae og dokumentasjon av gjeldende arbeid.< h2> Spesielle muligheter og spesielle behov Kunstnere og forfattere presentert med uventede muligheter eller nødstilfeller kan kvalifisere for Nødstøtte, gitt av både private og offentlige organisasjoner. For eksempel tilbød kulturministerrådet i Lower Manhattan et midlertidig oppholdsprogram for kunstnere som ble forskjøvet av orkanen Katrina. I 2005 og 2006 ble 15 Gulf Coast-artister gitt studioer i Lower Manhattan og månedlige stipendier som tillater dem å komme seg tilbake på føttene mens de opprettholde deres studio praksis.

netto / tilskudd

Artist Residencies

Artist i Residence-programmer tilbyr verdifull studietid i inspirerende innstillinger. Residency-programmer gir ofte stipend til kvalifiserte artister og forfattere, som kan dekke reise, rom og brett og forsyninger. The Jentel Artist Residency Programmet huser kunstnere og forfattere på en historisk ranch nær Wyomings Big Horn Mountains. Tilskudd er tilgjengelig for å avtale utgifter.jentelarts.org/

Muligheter for studenter

Mange høgskoler og universiteter tilbyr forskningsmidler til studenter som skaper nye kunstverk. I tillegg støtter noen sororiteter og brødre støtteberettigede kunst- og litteraturprosjekter. Undergraduere som er innmeldt i The Ohio State Universitys kunstavdeling, er kvalifisert for Fergus Memorial Fund, som gir $1000 mot kunstmaterialer.