Hydrogen Power Definition

 

Energiinnhold

Blant vanlige brensel har hydrogen størst energi, men minst vannvolum. Det er det mest grunnleggende elementet, og har bare ett proton.

Hydrogen for Power

Hydrogen eksisterer ikke på jorden i ren form, så det må oppnås ved å skille det fra de andre elementene i en sammensatt det er En del av eller som et biprodukt av en annen prosess.

Steam Reforming

En prosess som brukes til å oppnå hydrogen er dampreforming, der hydrogen ekstraheres fra metan.

Elektrolyse

Hydrogen ekstraheres fra vann gjennom en prosess som kalles elektrolyse. Selv om dette er en null-utslippsprosess (i motsetning til dampreformering), er den for tiden mindre brukt fordi den er langt dyrere.

Gjeldende bruksområder

Hydrogenkraft brukes for tiden av industrien i oppgaver som metallraffinering. NASA bruker hydrogenkraft til å koble romfergen. Hydrogenkraft er en av flere typer energi som undersøkes som et alternativ til fossile brensler som olje og gass. Det har stort potensial som alternativ energi, men dagens forskere jobber fortsatt med praktiske problemer knyttet til bruken i vårt daglige liv.