Fakta om gjenvinning og kull

 

Kullkostnader

Rengjøring av søppel i USA koster mer enn 11 milliarder dollar per år, hvorav de fleste betales av bedrifter. Det reduserer også livskvaliteten og forårsaker lokale økonomiske problemer, noe som reduserer eiendomsverdiene med i gjennomsnitt syv prosent, ifølge Keep America Beautiful.

Grunner

Folk kaster med vilje av mange grunner, inkludert ingen nærliggende søppelbeholdere og ingen følelse av fellesskap eierskap eller ansvar for offentlige områder. Vanlige kullsyrevarer inkluderer tobakk, plastbeholdere, papir og godteri.

Løsning

Folk stopper søppel gjennom en kombinasjon av utdanning, lovgivning og håndheving, og vedlikehold for å fjerne kull som allerede er til stede. Resirkulering gir også en ideell måte å håndtere kull på.

Gjenvinning

Fellesskapene håndterer avfall på flere måter, hvorav en er resirkulering, en av de mest fordelaktige måtene å håndtere visse avfallsprodukter. Gjenvinning sparer energi og naturressurser mens det reduserer deponi. Frivillig til å plukke opp søppel og ta det til lokale resirkuleringssentre for å løse problemet med søppel på en miljøvennlig måte. Veier i USA fylles med mer enn 50 milliarder søppelbuller hvert år, ifølge Keep America Beautiful. Litter forurenser ikke bare miljøet og utgjør en fare for dyrelivet, men oppfordrer også andre til å kaste seg i samme område, noe som ytterligere bidrar til dette nasjonale problemet.