Slik konverterer du et tall til romerske tall

 

1.

Vi bruker nummeret 75493 som vårt eksempel for å illustrere hvert trinn. Først må du huske eller referere til listen til venstre. I det romerske talesystemet er de grunnleggende 'sifferene' er bokstavene I, V, X, L, C, D og M som representerer henholdsvis 1, 5, 10, 50, 100, 500 og 1000. For å representere tallene 5000, 10000 , 50000, 100000, 500000 og 1000000 bruker du bokstavene V, X, L, C, D og M med en horisontal linje over toppen.

2.

Separat tallene i nummeret ditt til 1 's, 10' s, 100 's, etc. Start med 1 siffer. Tabellen til venstre viser hvordan du representerer sifrene 1 til 9. Siden vårt siste siffer er 3 , skriver vi III. Logikken bak det romerske talesystemet er at du representerer 1, 2 og 3 og 5 av I, II, III og V. Siden 4 er en mindre enn 5, 4 = IV. Siden 6 er en mer enn 5, 6 = VI. Og dermed 7 = VII og 8 = VIII også. Siden 9 er en mindre enn Ti, vi skriver 9 = IX.

3.

Gå nå videre til 10 'sd igit. 10, 20 og 30 er henholdsvis X, XX og XXX. 50 er L, og siden 40 er ti mindre enn femti, 40 = XL 60, 70 og 80 er skrevet som LX, LXX og LXXX i romertal. Og siden 90 er ti mindre enn hundre, 90 = XC.

Dette er analog med mønsteret for de 1 s sifrene. Siden tiene siffer er 9 i vårt eksempel, skriver vi XC.

4.

Gjenta mønsteret for 100-tallet, ved hjelp av føreren til venstre. Siden 100-tallet er 4 i vårt eksempel, skriver vi CD.

5.

For 1000-tallet er mønsteret det samme som ovenfor, bortsett fra nå må bruke den horisontale linjen. I vårt eksempel vil 5 bli representert som en V med en linje over den.

6.

Til slutt vil de 7 på 10000-tallet bli representert av LXX med en linje over hver bokstav.

Til slutt, legger alle 5 stykkene sammen, vises den romerske tallrepresentasjonen på 75493 i bildet.

Det romerske talesystemet er et telesystem som ble utviklet av de gamle innbyggerne på den italienske halvøya. Det romerske systemet ble gradvis erstattet av base-10 arabiske tallsystem vi bruker i dag, siden det gjorde vitenskapelige og matematiske beregninger mye lettere. I dag brukes romersk tallerkener hovedsakelig til stilistiske og dekorative effekter.

Hvis du vil uttrykke et tall ved hjelp av romerske tall, bruk trinnene nedenfor.