Definisjon av en buffer løsning

 

Identifikasjon

En bufferløsning er laget med svak syre eller base og vanligvis et av saltene som er relatert til det, noe som gjør det til en vandig løsning.

Funksjon

En bufferløsning virker ved å fjerne hydrogen ioner når en syre eller en base legges til dem for å holde pH-nivåene konstant.

Enzymer

En bufferoppløsning finnes naturlig i mange forskjellige organismer, inkludert mennesker. Det brukes til å opprettholde de presise miljøene som trengs for at enzymer skal fungere riktig.

Fermentering

Fermentering er en annen prosess som krever et strengt kontrollert miljø for at gjæren som gjør øl og vin og lignende drikker til å leve . En bufferløsning brukes her for å opprettholde den kontrollen.

Buffermidler

Buffermidler blir tilsatt i en bufferløsning for å holde pH-nivået i en løsning innenfor visse områder. Sitronsyre er et vanlig middel fordi det kan bidra til å skreddersy bufferløsninger til et bredt spekter av pH-nivåer. PH i en løsning definerer dens surhet eller basicitet. Ofte i kjemi, må pH forbli konstant eller i det minste ganske konstant for at et eksperiment skal kunne fungere skikkelig. For å gjøre dette, benyttes en oppløsningsbuffer.