Definisjon av et Disseksjonsmikroskop

 

Funksjon

Et dissekeringsmikroskop gjør at en stor gjenstand eller prøve kan observeres under lav forstørrelse.

Lyskilde

En ekstern lyskilde kalt lyser brukes til å lede lys på prøven eller objektet

Betraktninger

Et disseksjonsmikroskop gir mulighet for å studere prøver som er for store til et sammensatt mikroskop.

Betydning

Selv om et disseksjonsmikroskop kun kan gi lav forstørrelse av objekter, lever eksempler slik som insekter kan observeres.

Ekspertinsikt

Når det brukes riktig, kan et disseksjonsmikroskop gi en unik tredimensjonal visning som ikke kan observeres ved hjelp av andre mikroskoper. I 1920-tallet ble dissekeringsmikroskopet utviklet av Philip O. Gravelle for å bistå i analysen av avfyrt kuler og patronfall innen rettsmedisinske vitenskap. Disseksjonsmikroskoper gir en observasjonsmetode for tredimensjonale prøver. De bruker en separat lyskilde, og kan brukes til disseksjoner.