Hva brukes motstandere til?

 

Betydning

Motstander er viktige komponenter i de fleste kretser. Deres primære rolle er gjeldende begrensere, som kan beskytte andre enheter mot overbelastning eller ødeleggelse.

Funksjoner

I kombinasjon med visse elektriske komponenter danner de viktige, grunnleggende kretser. Når de er koblet til kondensatorer, utfører de seg som filtre eller spenningsdelere, og når de er koblet til kondensatorer og induktorer danner de oscillerende vekselstrømskretser.

Konstruksjon

Motstandene består av ledere eller halvledere. De vanligste er dannet av karbon innkapslet i lakk. De neste mest vanlige er laget av metalltrådspoler.

Typer

Vanlige motstander er i utgangspunktet lineære. Andre typer kan være variable eller ikke-lineære eller begge, og disse inkluderer potensiometre, varistorer, termistorer og fotoresistorer.

Funksjon

En viktig funksjon er når en motstand brukes som et varmeelement som for jern, brødristere, ovner, elektriske komfyrer og hårføner. Motstandere produserer også lys som filamenter i lyspærer. Variable kan fungere som sensorer, brytere eller spenningsdelere. Motstanderene er elektriske komponenter som bidrar til å styre mengden strøm i en krets. De vanligste typene er vanlige eller ohmiske, hvor jo høyere motstanden er, jo mindre strøm er det som er tilgjengelig for en gitt spenning.