Hva er UV-lys?

 

Tre typer ultrafiolett lys

De tre typer ultrafiolett lys er nær ultrafiolett, langt ultrafiolett og ekstremt ultrafiolett i henhold til National Aeronautics and Space Administration. Nær UV-lys har en litt kortere bølgelengde enn synlig lys, mens ekstreme UV-lys har en bølgelengde litt lenger enn røntgenstråler.

Ultraviolett lys forårsaker solbrenthet

Solen avviser alle typer stråling gjennom den elektromagnetiske strålingen. Ultraviolette B-stråler er de som forårsaker solbrenthet.

Fun Fact

Humlebees kan se ultrafiolett lys.

Ultraviolett lys og astronomi

Hubble-romteleskopet bruker ultrafiolett lys til å studere nærliggende stjerner og galakser. Siktbare teleskoper, radioteleskoper og ultrafiolette teleskoper gir forskere et bedre bilde av universet.

Blakc-lys og UV-lys

Svarte lys bruker ultrafiolette pærer for å gjøre visse gjenstander glødende. Svarte lysplakater bruker spesielle planter som lyser i nærvær av ultrafiolett stråling. Hele elektromagnetiske spekteret går fra mikrobølger til gammastråler. Menneskelige øyne er følsomme for hva som forutsigbart kalles det synlige lysspekteret. Ultrafiolette lysbølger har en frekvens like over hva det menneskelige øyet kan oppdage.