Hvordan brukes Potensiometre?

 

Identifikasjon

Et potensiometer er en tre-terminal motstand som inkluderer en glidekontakt som danner en justerbar spenningsdeler, som muliggjør styring av elektriske enheter eller posisjonskontroll i en joystick.

Funksjon

Potensiometre kan brukes til å kontrollere små mengder strøm, for eksempel i lysdempere, men brukes vanligvis til å justere analoge signaler, som volumkontroll, og som kontrollinnganger for kretser.

Typer

Multiturn roterende potensiometre kan slå et visst antall ganger ved hjelp av et maskedrev, men andre inkluderer lineær konisk, ledende spor, streng og logaritmiske potensiometre, samt to-terminale reostater.

Potensial

Potensiometre brukes fortsatt til forskjellige manuelle kontroller og i posisjonssensorer, men siden 1990-tallet, har blitt mindre vanlige, da digitale potensiometre er integrert i elektronikk som miniatyriserte kretskomponenter.

Interessant faktum

Lysdimmere styres kun indirekte av potensiometre, hvem h brukes til å styre bytte av en toveis-triode-tyristor, som i sin tur regulerer mengden strøm som går gjennom en krets. Potentiometre har eksistert siden 1800-tallet, viktige patenter som ble arkivert av innovatører som Thomas Edison (1872) og Mary Hallock-Greenewalt (1920). De kommer i ulike former og har blitt integrert i et stort antall mekaniske systemer. Nivået på eller bytte av signaler og strøm er potensiometerets primære funksjon. Fordelene er fortsatt oppdaget, med digitale versjoner integrert i mikroelektronikk.