Hvordan finner jeg tetthet av et objekt?

 

Masse / Volumberegning

Den enkleste måten å finne objekttetthet på (d) er å dele objektmasse (m) etter volum (v). Masse bestemmes ved å veie objektet av interesse.

Uregelmessig objektvolum

Hvis en uregelmessig formet stein øker volumet av en væske med 2 ml når den tilsettes til en væske, da har steinen et volum på 2 ml.

Tetthet av ideell gass

Ideell gassligning er PV = nRT, hvor P er trykk, V er volum, n er mengde (mol), R er en substansspesifikk faktor, og T er temperatur. Massen (M) er også produktet av mol (n) og molekylvekt (W). Derfor, M = nW. Vi beregner V = nRT / P. Siden d = M / V, d = (nW) / (nRT / P). Denne ligningen forenkler til d = WP / (RT). Ingen gass er helt 'ideell', men denne formelen gir en god tilnærming. Direkte måling av masse og volum kan gi tetthet gjennom en enkel formel d = m / v. Hvis et objekt er uregelmessig formet, kan volumet bestemmes ved å se hvor mye volum av (ikke-oppløsende) væske som prøven forskyver. Den ideelle gassloven tillater en avledning for ideell gass tetthet som er avhengig av temperatur og trykk.