Kule fakta om bølgeenergi

 

Typer

Det er i utgangspunktet tre typer energi som kan produsere en bølge. Disse forskjellige energiklassene er klassifisert som mekanisk, elektromagnetisk og materiell, og hver er veldig forskjellig på sin egen måte. Mekanisk energi, som inkluderer lyd, kan ikke reise i vakuum og oppfører seg veldig mye som bølger i et basseng. De andre to energiformene er elektromagnetiske og materielle. Elektromagnetisk energi inkluderer TV, radio, mikrobølgeovn og til tider lys. Materiell energi er den vanskeligste typen energi å forstå, for dette krever en grunnleggende forståelse av kvantfysikk. Moderne teorier om fysikk støtter imidlertid bevis for at lyset også kan oppføre seg som en subatomisk partikkel (kalt en foton) og avgir små energibølger på samme måte som en elektron gjør.

Størrelse

Bølger måles i bølgelengder og hver bølge har en høyde, bredde og lengde knyttet til den. Igjen er det ikke noe bedre sted å observere dette enn ved å se bølgene i et vannbasseng, for en vannbølge er ingenting, men mekanisk energi overføres gjennom et medium. Siden lyd er en form for mekanisk energi og vann er et medium, bør lyden kunne reise gjennom vann. Hvis du skulle holde hodet under vann, kan du høre lyder, fordi vannet gir et medium for lyden å reise, men reisesatsen kan være litt annerledes.

Overvejelser

Mekanisk energi må reise i et medium , og det mediet bestemmer hastigheten på reisen. Hastigheten på lyden er rett og slett hvor fort lydens bølger beveger seg gjennom luften. Hvis det ikke var luft, var det ingen lyd. Så for noen som reiser gjennom verdensrommet i et romskip, er det ingen lyd bortsett fra de som er opprettet innenfor romskipet. Denne situasjonen oppstår fordi skipet må fylles med luft, slik at passasjerene kan puste. Hvis en meteor skulle slå romskipet, kunne kollisjonen bare høres inne i skipet, hvor det er luft.

Effekter

I motsetning til lyd og mekanisk energi kan elektromagnetiske og materielle bølger bevege seg gjennom et vakuum. På grunn av denne egenskapen, brukes elektromagnetiske bølger som radio, TV eller mikrobølgeovn ofte i kommunikasjonsfeltet. Elektromagnetiske bølger brukes også ofte til å overføre signaler til satellitter og romprober, fordi ytre plass er nesten uten materie og fungerer som et vakuum. Denne situasjonen vil imidlertid ikke påvirke de elektromagnetiske bølgene på grunn av deres evne til å krysse et vakuum.

Expert Insight

Farger bestemmes av lysets bølgelengde som de overfører eller reflekterer. Det er ingen bedre tid å observere dette fenomenet enn når en regnbue dannes på himmelen eller når lyset passerer gjennom et prisme. I begge tilfeller er atmosfæren (eller krystallet) i stand til å bryte ned de forskjellige bølgelengder av fargespektret, slik at hele spektret av synlig farge kan registreres av det menneskelige øye. I dette eksemplet overføres fargen til farge, men når vi ser på en bygning eller et maleri, ser fargen vi ser reflektert farge. Likevel, uavhengig av naturen, er den faktiske fargen fortsatt bestemt av lengden på bølgelengden.

Teorier / Spekulasjoner

Lys kan oppføre seg som enten en bølge eller en partikkel. Så langt lys har blitt beskrevet i form av bølgelengde, men det er også noe i fysikken kalt en foton, som er en partikkel av lys som oppfører sig mer som en subatomisk partikkel enn noe annet. Imidlertid, ifølge moderne fysikk, sender fotoner og andre subatomære partikler seg partikkelbølger, og i teorien kan disse bølgene faktisk måles. Dette forklares at siden elektroner og fotoner er partikler og har litt masse, må de betraktes som i stand til å sende ut energibølger. Bølgeenergi er et grunnleggende grunnleggende prinsipp som vi har kommet for å forstå hvor mange typer energi som fungerer. Lyd og lys er to av våre mest grunnleggende typer energi som fungerer som bølger. For å få et godt innblikk i hvordan en bølge oppfører seg, bare reis til et nærliggende svømmebasseng og se på bølgene som svømmere og dykkere oppretter når de kommer inn i bassenget og deretter flytte rundt i vannet.